Osteopati

Osteopatin startade 1874 av Dr Andrew Taylor Still i USA. Den bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. När kroppen är i balans finns det en optimal utgångspunkt för hälsa. Den manuella medicinens uppgift är just att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

En osteopat tittar på sambandet mellan kroppens uppbyggnad och hur den faktiskt fungerar. Varje människa är unik och har olika hållning, skadehistorik och förutsättningar som påverkar deras kroppsstruktur. Därför är det viktigt att utgå från varje enskild patients förutsättningar. När eventuella obalanser har identifierats används olika tekniker och metoder för att återställa kroppens balans.

Några exempel på behandlingsbara besvär:

  • Rygg- och nackproblem
  • Ischias-symptom
  • Huvudvärk/Migrän/Yrsel
  • Muskel och ledvärk
  • Tennisarmbåge
  • Förslitningsskador
  • Stressrelaterad symptom

Osteopatens uppgift är att försöka hitta den primära orsaken till vad som skapar individens fysiska besvär. Kroppens obalanser åtgärdas genom individuellt anpassade manuella tekniker. Detta för att uppnå och bibehålla en så optimal hälsa som möjligt.

Vid ett första besök ställs frågor för att ta få reda på din medicinska bakgrund samt kartlägga din fysiska status. Detta är viktigt och nödvändigt för att få en bild av ditt allmäntillstånd. Efter detta görs en undersökning för att bedöma vilken typ av behandling som är bäst för just dig.

Pris/behandlingstillfälle: 700:-

 

 

Nylunds Idrott & Hälsa - Kinnegatan 4 - 531 32 LIDKÖPING - 070-527 40 58